FILTERFINE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD

Head office: No. 27, Lane 364/94, Giai Phong Street, Thinh Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam
Ha Noi office
6th Floor, Kinh Do Tower, 292 Tay Son Street, Trung Liet Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam
Tel/Fax: +84 24 3577 3045/3222 2380
Attn: Ms Nguyen Phuong – 0986592820
Email: phuongnguyen@filterfinevn.com

Hung Yen office
THU085A, Thuy Nguyen – Ecopark, Phung Cong Commune, Van Giang District, Hung Yen Province, Vietnam.
Tel/Fax: +84 24 3577 3045/3222 2380
Attn: Mr.Leo Nguyen- 0914936866
Email: fvn.sales.am@filterfinevn.com

HCM office
1st Floor, Sabay Tower, 11A Hong Ha Street, 2 Ward, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel/Fax: +84 28 3636 7332/3636 7335
Attn: Mr.Nguyen Danh – 0961152844
Email: saleshcm1@filterfinevn.com

Lao office
Thang Hom Street, Sibounhuong Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital
Attn: (+856) 020 9936 6868
Email: phuongnguyen@filterfinevn.com

Để liên lạc với chúng tôi, vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ hồi âm ngay khi nhận được thông tin của bạn. Xin cảm ơn!