Đang thực hiện
Banner
HN: 0986 592 820 HCM: 0961 152 844
MÁY QUÉT VÀ ĐẢO NGƯỢC CÁC BỘ PHẬN

MÁY QUÉT VÀ ĐẢO NGƯỢC CÁC BỘ PHẬN

LỌC TINH SẠCH TRONG CÔNG NGHIỆP DƯỢC,,,

LỌC TINH SẠCH TRONG CÔNG NGHIỆP DƯỢC,,,

TẤM LỌC BAO GỒM BỘT ZEOLITE ĐỂ LOẠI TCA VÀ TBA

TẤM LỌC BAO GỒM BỘT ZEOLITE ĐỂ LOẠI TCA VÀ TBA

MÁY ĐO LƯỜNG 3D

MÁY ĐO LƯỜNG 3D

MÁY CHỤP CẮT LỚP CT ĐỂ BÀN -EXACT® S

MÁY CHỤP CẮT LỚP CT ĐỂ BÀN -EXACT® S

MÁY ĐO LƯỜNG 3D- XORBIT

MÁY ĐO LƯỜNG 3D- XORBIT

MEMBRANE FILTER CARTRIDGES

MEMBRANE FILTER CARTRIDGES

MÁY ĐẾM HẠT KHÔNG KHÍ ĐỂ BÀN 100 LPM APEX Z3

MÁY ĐẾM HẠT KHÔNG KHÍ ĐỂ BÀN 100 LPM APEX Z3

MÁY ĐẾM HẠT KHÔNG KHÍ ĐỂ BÀN 100 LPM APEX Z50

MÁY ĐẾM HẠT KHÔNG KHÍ ĐỂ BÀN 100 LPM APEX Z50

MÁY ĐẾM HẠT KHÔNG KHÍ ĐỂ BÀN 28.3 LPM APEX P3

MÁY ĐẾM HẠT KHÔNG KHÍ ĐỂ BÀN 28.3 LPM APEX P3

Bộ lọc Disc Filters and Holders

Bộ lọc Disc Filters and Holders

Túi lọc CB Liquid Mesh and Depth Media

Túi lọc CB Liquid Mesh and Depth Media

​Cột lọc CW Cartridge Filters High-Grade Yarn Wound

​Cột lọc CW Cartridge Filters High-Grade Yarn Wound

Cột lọc ACB Extruded Activated Carbon Block Media

Cột lọc ACB Extruded Activated Carbon Block Media

Bình lọc cột CSH Series Filter Housings Single Cartridge

Bình lọc cột CSH Series Filter Housings Single Cartridge

Bình lọc cột CSH Series Filter Housings Multi Cartridge

Bình lọc cột CSH Series Filter Housings Multi Cartridge

Bình lọc cột CHPN Series Filter Housings Natural Polypropylene

Bình lọc cột CHPN Series Filter Housings Natural Polypropylene

Bình lọc cột CUR Series Filter Housings

Bình lọc cột CUR Series Filter Housings

Côt lọc PTM/HT Filter Cartridges PTFE Membrane

Côt lọc PTM/HT Filter Cartridges PTFE Membrane

Côt lọc GTM Cartridge Filters PTFE Membrane

Côt lọc GTM Cartridge Filters PTFE Membrane

Côt lọc PTM Cartridge Filters PTFE Membrane

Côt lọc PTM Cartridge Filters PTFE Membrane

Cột lọc PTR Filter Cartridges Dual Layer PTFE

Cột lọc PTR Filter Cartridges Dual Layer PTFE

Côt lọc BTM Cartridge Filters PTFE Membrane

Côt lọc BTM Cartridge Filters PTFE Membrane

Cột lọc ETM Cartridge Filters PTFE Membrane

Cột lọc ETM Cartridge Filters PTFE Membrane

Cột lọc GPM PPM EPD Polypropylene Membrane Cartridge Filters

Cột lọc GPM PPM EPD Polypropylene Membrane Cartridge Filters

Cột lọc FPD PPD GPD Pleated Polypropylene Cartridge Filters

Cột lọc FPD PPD GPD Pleated Polypropylene Cartridge Filters

Cột lọc CPD Economy Pleated Polypropylene Cartridge Filters

Cột lọc CPD Economy Pleated Polypropylene Cartridge Filters

Cột lộc EPD Pleated Polypropylene Cartridge Filters

Cột lộc EPD Pleated Polypropylene Cartridge Filters

Cột lọc GPS Cartridge Filtera PES Membrane

Cột lọc GPS Cartridge Filtera PES Membrane

Cột lọc VPS Cartridge Filtera Dual Polyethersulfone

Cột lọc VPS Cartridge Filtera Dual Polyethersulfone

Cột lọc WPS Cartridge Filters Polyethersulfone

Cột lọc WPS Cartridge Filters Polyethersulfone

Cột lọc PPS Cartridge Filters Double Polyethersulfone

Cột lọc PPS Cartridge Filters Double Polyethersulfone

Cột lọc BPS  FPS Cartridge Filters PES Membrane

Cột lọc BPS FPS Cartridge Filters PES Membrane

Côt lọc EPS  Polyethersulfone PES Cartridge Filters

Côt lọc EPS Polyethersulfone PES Cartridge Filters

Cột lọc DPS  Double Layered PES Cartridge Filters

Cột lọc DPS Double Layered PES Cartridge Filters

Cột lọc PNC Positively Charged Nylon 6,6 Cartridge Filters

Cột lọc PNC Positively Charged Nylon 6,6 Cartridge Filters

Cột lọc GNM Nylon 6,6 Membrane Cartridge Filters

Cột lọc GNM Nylon 6,6 Membrane Cartridge Filters

Cột lọc BNM ENM FNM PNM Nylon 6,6 Cartridge Filters

Cột lọc BNM ENM FNM PNM Nylon 6,6 Cartridge Filters

Cột lọc NMMB Melt Blown Nylon Media Filter Cartridges

Cột lọc NMMB Melt Blown Nylon Media Filter Cartridges

Cột lọc GDMB Cartridge Filters Melt Blown Polypropylene

Cột lọc GDMB Cartridge Filters Melt Blown Polypropylene

 
 
 
Design by Web123.vn™