Bình lọc cột CSH Series Filter Housings Single Cartridge

Contact
Category:

Bình lọc cột CSH Series Filter Housings Single Cartridge

Bình lọc cột CSH Series Filter Housings Single đơn chứa cột lọc có độ dài từ 5 đến 40 inch. Bình lọc cột CSH đơn có một thiết kế đã được chứng minh cho độ tinh khiết của dung dịch, hóa chất và dược phẩm. Bình lọc cột CSH đơn được sản xuất bằng thép không rỉ 316L.

Áp lực vận hành………………………………………… …. 150 psi (10 bar)
Nhiệt độ hoạt động …………………………………….. 230°F (110°C)